reklamace

1.Na reklamaci je brán zřetel do 48hod od modeláže nehtů.

2.Pokud dojde k tzv.odchlipu hmoty od přírodního nehtu,je možná reklamace do 24hod od zpevnění.Pokud by práce nebyla dobře provedena a materiál by nebyl dobře polymerizován,projeví se tato vada
ihned!

3.Je nutné mě informovat o vašem zdravotním stavu před provedením služby,protože na pozdější reklamaci nemůže být brán zřetel.

4.Na modeláž nehtů se nedoporučuje chodit v týdenním cyklu menses. Gel může špatně přilnout k vašim nehtům, pak hrozí odchlipování hmoty.Tak to akceptujte prosím.

5.V momentě, kdy odejdete ze studia, nevztahují se reklamace na polámání, uštípání, okousání aj.

6.Velký vliv na to, zda nedojde k odchlípnutí materiálu od přírodního nehtu, má celá řada faktorů. Každý nehet je jiný, jinak kvalitní, ale navíc zde hraje svou roli mimo jiné i změna hladiny hormonů v těle (vlivem některých druhů hormonální antikoncepce, těhotenství, menstruace apod.), některé druhy léků (hlavně antibiotika), zánět v těle, přílišný stres apod. Je proto třeba mít vždy na paměti, že Vaše manikérka nemůžu tyto věci nijak ovlivnit, ale může Vám doporučit jinou, pro Vás vhodnější metodu.

7.Po mnoha zkušenostech je ještě potřeba zdůraznit, že jste to Vy, kdo se svými nehty vykonává Vaše každodenní činnosti, proto vždy pečlivě zvažte vhodnou délku nehtů tak, abyste je mohla pohodlně vykonávat. Pokud se pro gelové nehty rozhodnete, je nejlépe začít s kratšími a postupně si je dle přání prodlužovat.